Gạo nếp

Gạo nếp là hạt của cây lúa nếp (một trong các loại lúa). Cây Lúa là loại cây lương thực quan trọng nhất thuộc nhóm ngũ cốc, là cây có một lá mầm, rễ chùm, thân cỏ rỗng. Có phiến dài mỏng, mọc bao quanh thân. Hoa lưỡng tính, không có bao hoa. Quả có vỏ trấu bao ngoài gọi là hạt thóc.Khi lúa chín, cả thân, lá, quả đều ngả màu vàng. Hạt gạo nằm bên trong vỏ trấu màu trắng…

Danh mục: