Tổ yến trắng sơ chế 100g (tổ yến tự nhiên)

10,000,000 9,700,000