Tổ yến trắng tinh chế 50g

3,000,000 2,950,000 10%